Képviselő-testületi ülés - 2023.10.26.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 26-án (csütörtökön) 14.00 órakor képviselő-testületi ülést tart.  Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

N a p i r e n d:

1. A) Beszámoló a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet munkájáról
Előadó: Tanai Bernadett, igazgató

1. B) Előterjesztés a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2017-2022. évekre kiterjedő átfogó ellenőrzésének tapasztalatairól

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a 2024/2025-ös tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. Előterjesztés a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosításáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

4. A közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a zöldterületek és zöldfelületek védelméről szóló 35/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Sütő László, polgármester

8. A/ Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosítása jóváhagyásáról, a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2013. (VI.27.) számú határozattal megállapított településszerkezeti terv módosításának jóváhagyása
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. B/ A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. A Marcali II. gyermek háziorvosi körzet 2024. évi működése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

11. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

12. A -  Előterjesztés a Somogy Vármegyei Kormányhivatal SO/03/01054-1/2023. számú szakmai segítségnyújtásának tárgyalásáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. B -  Közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 36/2019.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet
Dr. Sütő László, polgármester

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a Marcali 5302/2 és 5310/10 hrsz-ú ingatlanok művelési ágának megváltoztatásáról
Előadó: Sütő László, polgármester

14. Egyebek


Nyomtatás