Ösztöndíj pályázat - Zita Királyné Közalapítvány - 2023.

A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali városban vagy Somogyzsitfán érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat folytató, Marcaliban állandó lakóhellyel rendelkező nehéz anyagi helyzetben lévő elsősorban jeles, illetve jó tanulmányi eredményeket elért diákok számára.

 

Felhívás

Jövedelemigazolás

Szabályzat

Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi pályázat - 2023.

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Humán, Köznevelési Egészségügyi és Szociális Bizottsága Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi pályázatot hirdet költségvetési szervek, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek – alapítványok kivételével - és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint magánszemélyek számára 2023. évi – elsősorban Marcali város lakosságának érdekeit szolgáló – egészségügyi, szociális,  gyermekvédelmi tevékenységek támogatására.

Pályázati felhívás (pdf)

Pályázat mellékletei (zip)

 

Tájékoztató 2023. évi közművelődési pályázatok eredményéről

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága – 2023. április 24-i döntése értelmében – az alábbi közművelődési pályázatokat támogatja a 2023-as évben:

tájékoztató (pdf)

Tájékoztató 2023. évi sport pályázatok eredményéről

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága – 2023. április 24-i döntése értelmében – az alábbi sport pályázatokat támogatja a 2023-as évben:

tájékoztató (pdf)

Sport pályázat felhívás - 2023.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága SPORT PÁLYÁZATOT hirdet a Marcaliban 2023-as évben megvalósításra kerülő sportrendezvények támogatására.

Közművelődési pályázat felhívás - 2023.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága KÖZMŰVELŐDÉSI PÁLYÁZATOT hirdet a városi kulturális intézmények, oktatási intézmények, civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházi szervezetek és magánszemélyek 2023. évi –Marcali városban megvalósuló – kulturális és közösségfejlesztő tevékenységének támogatására.

Pályázati felhívás - Zita Királyné Közalapítvány - 2022.

A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali városban vagy Somogyzsitfán érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat folytató, Marcaliban állandó lakóhellyel rendelkező nehéz anyagi helyzetben lévő elsősorban jeles, illetve jó tanulmányi eredményeket elért diákok számára.

A pályázathoz az alábbi okiratokat kell csatolni:

 • önéletrajzot tartalmazó kérvényt az ösztöndíj megadásához
 • aktuális félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony-igazolást
 • az utolsó lezárt félév leckekönyv másolatát
 • a hallgatóval egy háztartásban élőkre vonatkozó melléklet szerinti jövedelemigazolást.
 • egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülmény igazolására szolgáló dokumentumot (pl: hátrányos helyzet igazolásáról szóló jegyzői határozatot, több tanuló testvér esetén a tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, tartós betegségről szóló orvosi igazolást)

A pályázatokat 2022. július 15. napjáig lehet benyújtani írásban, postai úton a Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriumának (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) címezve.

Az ösztöndíj odaítéléséről, összegéről valamennyi körülmény figyelembe vételével a Kuratórium dönt, melyről a pályázókat írásban értesíti, legkésőbb 2022. augusztus 15. napjáig. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a www.marcali.hu honlapról az ösztöndíj-szabályzattal együtt, melynek elolvasása a pályázat benyújtása előtt ajánlott. A hallgató a pályázat benyújtásával elfogadja az ösztöndíj-szabályzatban foglaltakat, hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és felel a pályázatban foglaltak valódiságáért.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

Cím: Zita Királyné Közalapítvány 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriuma

Sport pályázat felhívás - 2022.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága SPORT PÁLYÁZATOT hirdet a Marcaliban 2022-es évben megvalósításra kerülő sportrendezvények támogatására.Mellékletek:

 1. adatlap (doc)
 2. nyilatkozat a civil szervezet fennállásáról, tevékenységi köréről, köztartozás-mentességéről (doc)
 3. nyilatkozat a támogatás rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzésének hozzájárulásáról (doc)
 4. érintettségi nyilatkozat (doc)
 5. közzétételi kérelem (doc)
 6. hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (doc)
 7. útmutató elszámoláshoz (pdf)
 8. bizonylatösszesítő (doc)
 9. támogatási szerződés sablon (pdf) sablon (doc)

Főmenü