Pályázati felhívás - szakmai vezető - EFOP-1.5.3-16.

Marcali Városi Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakmai vezető álláshely betöltésére.

Pályázati felhívás - szakmai vezető - EFOP-3.9.2-16

Marcali Városi Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet EFOP-3.9.2-16 szakmai vezető álláshely betöltésére.

Sajtóközlemény - Újabb pályázati felhívások

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében megjelent a Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer utolsó kettő felhívása: Értsd meg a múltat, alakítsd a jövőt (TOP-7.1.1-16-H-024-6), Vásárolj helyben (TOP7.1.1-16-H-024-7).

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY - MEGJELENT A TOP CLLD KERETÉBEN A „KULTURÁLIS KORZÓ” VÁSÁRTÉR FELÚJÍTÁSA CÍMŰ FELHÍVÁS

szechenyi 2020 logo allo color RGBA Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében 2017 szeptemberében véglegesítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az ebben rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer első felhívása „Kulturális Korzó” Vásártér felújítása címmel (kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-024-1) a mai nappal jelent meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 492 MILLIÓ FT TÁMOGATÁS - EFOP-1.5.3

szechenyi 2020 logo492 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST NYERT MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EFOP-1.5.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN JELENTKEZŐ SZAKEMBERHIÁNY ENYHÍTÉSÉRE, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK FOGLALKOZTATHATÓSÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉRE, A VIDÉK MEGTARTÓ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE.

Sajtóközlemény - EFOP - 3.9.2

szechenyi 2020 logo500 millió Ft támogatást nyert Marcali VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EFOP-3.9.2 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON TEHETSÉGGONDOZÁSRA, FELZÁRKÓZTATÁSRA, VALAMINT AZ OKTATÁSI, SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓK KÉPZETTSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA. Marcali Város Önkormányzata pályázatát a Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemmel együttműködve valósítja meg.

 

MARCALI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM - I. PARTNERI TALÁLKOZÓ

A Marcali Foglalkoztatási Paktum célja a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése, a térségben is megfigyelhető munkaerőpiac kettősség, a megfelelő munkaerő hiánya, és a jelentős mértékű munkanélküliség csökkentése által. A paktum szervezet létrejöttével lehetőség nyílik a munkaerőpiacon megjelenő szereplők keresletének és kínálatának formális egyeztetésére, a hatékonyabb kommunikációval pedig a kiegyensúlyozott és rugalmas munkaerőpiac kialakítására.

Sajtóközlemény - „Helyi foglalkoztatási együttműködések”

 

szechenyi 2020 logoMarcali Város Önkormányzata a Somogy Megyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködésben 350 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívás keretében. A TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004 azonosítószámú pályázat célja a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése az alábbi főbb tevékenységek megvalósításával:

Sajtóközlemény - 9 m ft vissza nem térítendő támogatás az asp központhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtéséhez

szechenyi 2020 logoMarcali Város Önkormányzata 9 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű felhívás keretében. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00660 azonosítószámú pályázat a csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtése során felmerülő feladatok költségeinek támogatására irányul.

Sajtóközlemény - TOP-5.2.1-15-SO1 – „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”

sz2020logo2Marcali Város Önkormányzata a TOP-5.2.1-15-SO1 – „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázati felhívás keretében 154.245.100 Ft támogatást nyert a „Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja” című projekt megvalósítására. Marcali Város Önkormányzatán kívül a Somogy Megyei Önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, valamint a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ konzorciumi együttműködésében valósul meg az a több, mint 3 évig tartó szakmai munka, amelynek segítségével a szegregátumban élők helyzete könnyebbé válik majd, társadalmi integrációjuk megvalósulhat.

Pályázati közlemény

Marcali Város Önkormányzata 1.500.000 Ft támogatást nyert a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt HUNG-2015 jelű „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázaton.

SAJTÓKÖZLEMÉNY- MEGVALÓSULT A MARCALI DÓZSA GYÖRGY ÉS TAVASZ UTCAI HÁZIORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETEK KORSZERŰSÍTÉSE

szechenyi 2020 logoMarcali Város Önkormányzata 35,39 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Dél-Dunántúli Operatív Program „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” elnevezésű konstrukció keretén belül. A DDOP-3.1.3/G-14-2014-0130 azonosítószámú pályázat a szolgáltatási színvonal emelésére irányult. A projekt keretében Marcali három háziorvosi körzeti rendelő épületének korszerűsítése valósult meg: a Dózsa György utcai rendelő épületben a 3. körzet, míg a Tavasz utcai rendelőben az 1. és a 4. körzet ellátása történik.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - BEFEJEZŐDÖTT AZ „ESÉLYT MINDENKINEK” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0125 ELNEVEZÉSŰ PROJEKT

szechenyi 2020 logoMarcali Város Önkormányzata 30,17 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” ÁROP-1.A.3-2014 konstrukció keretében. Az „Esélyt mindenkinek” projekt megvalósítása során a járási szintű együttműködés erősítése valósult meg. 

Sajtóközlemény - Marcaliban megtörtént a napelemes rendszerek felszerelése

szechenyi 2020 logoMarcali Város Önkormányzata „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Marcaliban” címmel pályázatot nyújtott be, mely a KEOP-4.10.0/N/14–2014-0277 azonosító számot kapta. A Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte: 37 372 802 Ft támogatásban részesítette, melyről 2015. 05. 06-án Támogatói Okirat született.

Pályázati hírek...

szechenyi 2020 logoMarcali Város Önkormányzata sikerrel pályázott a KEOP-5.7.0 számú Középületek kiemelt jelentőségű épület-energetikai  fejlesztése című pályázaton. 

Az elnyert 150 millió forint a Katona József utcai Óvoda,  a Városháza és melléképületei,  valamint a Szociális Ellátó Központ főépülete energetikai felújítására használható fel. Ez a fenti  épületek külső nyílászáróinak cseréjét, a tető ill. lapostető szigetelését  és a külső hőszigeteléseket jelenti, melynek eredményeként jelentős energiamegtakarítás érhető el. A munkálatok szeptember elején kezdődnek és előre láthatóan december végéig fejeződnek be. Az érintett intézmények felújítás alatti  működéséről  hírt adunk a városi honlapon!

Sajtóközlemény - "Kerékpárút-hálózat fejlesztése"

Sajtóközlemény – 2015.06.30.

A Marcali Város Önkormányzata Közlekedés Operatív Program „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. konstrukció keretében megvalósuló, KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005 azonosítószámú, „Bize-Marcali-Kéthely-Balatonújlaki útleágazó közötti kerékpárút építés” elnevezésű projektjének jogerős forgalomba helyezési engedélye 2015. június 8-án mindhárom szakaszra megérkezett. A projekt zárása 2015.06.30. dátummal történt.

A projekt keretén belül összesen 6,1 km kerékpárút építése valósult meg, melynek összköltsége 268,3 m Ft, a megítélt támogatás összege 264,2 m Ft.

Főmenü