MARCALI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

szechenyi 2020 logoKedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, Somogy Megyei Kormányhivatal

Projekt címe: Marcali Helyi Foglalkoztatási Paktum

Projekt azonosítószáma: TOP 5.1.2-15-SO1-2016-00004

Támogatás: 350 millió Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2021.06.30.

 

A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése.

 

Célkitűzések

A paktum megvalósulási helyszíne a Marcali Járás. A terület meghatározó sajátossága az egy központúság, melynek keretében Marcali város oktatási, közigazgatási, szolgáltatási centrum funkciója mellett a foglalkoztatás területén is meghatározó a térség életében. A járás Marcalin kívüli lakosságának 40%-a városban talál munkát. A térségben is megfigyelhető a munkaerőpiac kettőssége, a megfelelő munkaerő hiánya, és a jelentős mértékű munkanélküliség. E kettősség feloldását célozza projektünk, melynek keretében a paktum eszközeit használva:

 • információt kívánunk nyújtani a munkavállalóknak,
 • munkaerőpiaci szolgáltatásokon keresztül támogatást biztosítani a munkaerőpiacon történő sikeres integráció érdekében;
 • képzést/átképzést biztosítani a térségben működő foglalkoztatók igényeinek megfelelően, mely képzések elsősorban OKJ képzettséget nyújtanak (fémipari képzések, könnyűipari képzések- pl: varrónő, kőműves, ács, festő, villanyszerelő), illetve a betanított munkások számára belső, vállalati telephelyen végzett rövid időtartamú képzések
 • munkatapasztalat szerzés támogatása, mely mindkét oldal esetében hozzájárul az egymással szemben megfogalmazott előítéletek csökkentéséhez
 • önfoglalkoztatóvá válás támogatása: a járásban letelepedni szándékozók számára vállalkozásuk elindításához
 • bértámogatás nyújtása: a támogatásban részesített foglalkoztatóknak a továbbfoglalkoztatást is vállalnia kell, ezáltal hosszabb távú munkaszerződések létrejöttét tudjuk elősegíteni.

A paktum szervezet létrejöttével lehetőség nyílik a munkaerőpiacon megjelenő szereplők keresletének és kínálatának formális egyeztetésére, a hatékonyabb kommunikációval pedig a kiegyensúlyozott és rugalmas munkaerőpiac kialakítására.

A rendelkezésre álló támogatási eszközöket a paktum keretében differenciáltan, a különböző célcsoportok igényeihez igazodva van lehetőség alkalmazni. A teljes munkaerőpiaci integráció sikere érdekében a paktum eszközeit egymásra építve is használni kívánjuk, ennek érdekében támogatni kívánjuk azon foglalkoztatók kezdeményezéseit, melyek a munkavállalók felvételét a duális képzés rendszerében indított belső vagy OKJ képzés keretében kezdik, majd bértámogatás, vagy munkatapasztalat szerzés támogatás igénybevételét követően alkalmazzák a munkaerőpiacról korábban kiszorultakat.

A foglalkoztatási paktum hatékony eszköz a térségben és városban megvalósuló TOP, GINOP, ERFA pályázatok munkaerőigényének kielégítése érdekében. A jelenleg folyamatban lévő TOP fejlesztések közül a helyi gazdaságfejlesztést támogató konyhafelújítás, az ipari park létrehozása, zöld város kialakítása esetében számolunk közvetlen hatással a paktum keretében. A paktum keretében kidolgozandó befektetés ösztönzési tanulmányok, marketing eszközök fejlesztése, kutatások, adatbázisok létrehozása elősegíti a helyi termékek fogyasztásának ösztönzését a közösségi gazdálkodás és közösségi gondolkodás kialakulását.

 

Kommunikációs célok

Célunk, hogy a projektet és annak eredményeit minél többen megismerjék. Ennek érdekében nagyon fontosnak tartjuk, hogy a projekt megvalósításában aktívan részt vevők és a projekt közvetlen célcsoportjai - munkavállaló és munkáltatói oldalról – minden fontos információhoz hozzáférjenek. Ezt szem előtt tartva céljaink:

 • a paktum szervezet által nyújtható szolgáltatások ismertetése a járás lakossága számára
 • a program megismertetése a munkanélküliek, inaktívak, gazdasági szereplők körében
 • a projekt megismertetése és elfogadtatása a helyi önkormányzati képviselőkkel, testületekkel,
 • a paktum területét bemutató befektetés ösztönzési dokumentumok elkészítése a munkaerő kereslet bővítése érdekében
 • egységes arculati elemek kidolgozása a közösségi gazdálkodás megteremtése érdekében
 • elősegíteni a fiatal munkanélküliek helyben maradását
 • elősegíteni a projekt célkitűzéseinek, céljainak megismertetését a társadalommal, ezáltal megkönnyíteni a munkaerőpiaci integrációs folyamatokat, segíteni a beilleszkedési nehézségek leküzdését
 • a helyi szintű döntéshozói testületek figyelmének felhívása, megismertetése a projekt célkitűzéseivel és a munkaerőpiaci integrációban elért eredményeivel, elősegítve ezzel a fenntarthatóságot
 • a fejlesztések hazai és Uniós társfinanszírozásának hangsúlyozása
 • befektetés ösztönzési fórumok tartása
 • helyi termék fogyasztást ösztönző kiállítások, vásárok szervezése
 • szakmai megvalósítók motiválása, elkötelezettségük erősítése a program szolgáltatásainak a munkanélküliek körében való elterjesztése érdekében
 • munkanélküliek motiválása, megnyerése a program szolgáltatásainak igénybevételére, az aktív részvételre, célcsoportonként meghatározott üzenettel

 

 

Célcsoportok

Üzenetek

 

alacsony iskolai végzettségűek 

a képzettek könnyebben elhelyezkednek

többet tudok, többet érek

 
 
 

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

a duális képzések, tréningek segítik a munkaerőpiaci elhelyezkedést

rugalmasság, alkalmazkodó képesség a legnagyobb érték

vállalkozni jó

 
 
 

50 év felettiek

a tapasztalat mellett újat tanulni jó

élettapasztalatra szükség van a csapatban

 

GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

a duális képzések, tréningek segítik a munkaerőpiaci elhelyezkedést

ha dolgozom, többet érek

munkaviszony=biztos megélhetés

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

a duális képzések, tréningek segítik a munkaerőpiaci elhelyezkedést

közfoglalkoztatáson kívül magasabb jövedelem érhető el

ha dolgozom, többet érek

munkaviszony=biztos megélhetés

 

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

a duális képzések, tréningek segítik a munkaerőpiaci elhelyezkedést

közfoglalkoztatáson kívül magasabb jövedelem érhető el

ha dolgozom, többet érek

munkaviszony=biztos megélhetés

 

Megváltozott munkaképességű személyek

ha dolgozom, többet érek

 

Roma nemzetiséghez tartozó személyek

a duális képzések, tréningek segítik a munkaerőpiaci elhelyezkedést

 közfoglalkoztatáson kívül magasabb jövedelem érhető el

ha dolgozom, többet érek

munkaviszony=biztos megélhetés

 

A paktum terület lakossága

A munkaerő-piaci sikerek záloga a rugalmasság, mobilitás, és az élethosszig tartó tanulás.

A helyi termékek egyediek /

innovatívak/ egészségesek / multiplikátor hatásúak / hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez / hozzájárulnak az identitás tudat megőrzéséhez.

 

Paktumhoz csatlakozó vállalkozások

A gazdasági sikerek a munkaadók és munkavállalók elvárásainak és érdekeinek összeegyeztetésével érhetők el.

A megfelelő munkakörülmények, a versenyképes bérek biztosítása és a munkavállalók folyamatos képzése a munkaadók érdeke.

A gazdasági, közösségi sikerek záloga a rugalmasság – a családbarát munkahelyek propagálása.

A helyi termékek egyediek /

innovatívak/ egészségesek / multiplikátor hatásúak / hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez / hozzájárulnak az identitás tudat megőrzéséhez.

 

 

 

 

 


Nyomtatás