Információ Házasságkötéshez

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:

  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

Házassági szándékot bejelenteni a házasulók együttes, személyes jelenlétében lehet, a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényi feltételeinek fennállását. A házasságkötést 30 napos várakozási idő előzi meg, tehát a házassági szándék bejelentése után leghamarabb a 31. napra lehet kitűzni a házasságkötés időpontját. A 30 napos várakozási idő alól a házasulók erre irányuló együttes, írásbeli kérelme alapján, alapos indok esetén a jegyző felmentést adhat.

 

BEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:

- a házasulandók érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyi azonosításra szolgáló okirat)

- a házasulandók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)

- a házasulandók születési anyakönyvi kivonata

- a házasulandók családi állapot igazolása (elvált családi állapot esetén a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet, vagy házassági anyakönyvi kivonat, melynek megjegyzés rovatában szerepel a válás ténye; özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)


Nem magyar állampolgár házasuló esetén hazai hatósága által kiállított születési anyakönyvi kivonat, tanúsítvány, mely szerint személyes joga alapján a Magyarországon tervezett házasságkötésének semmilyen törvényes akadálya nincs (meghatározott országok esetén konzuli felülhitelesítéssel vagy „APOSTILLE”-el ellátva) OFFI általi fordításban. Nem magyar állampolgár házasságkötése esetén a jegyzőkönyvet, valamint a becsatolt iratokat hiteles magyar fordításban felterjeszti a felettes szervhez annak elbírálására, hogy az okiratok megfelelőek-e.

Az eljárás illetékmentes, azonban a hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül kötött házasságok esetén Marcali Város Önkormányzati Képviselő testületének 19/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvvezető részére, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről (pdf) című rendeletében meghatározott díjat kell fizetni.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Földszint 26. számú iroda.

Meiszterics Marianna 85/501-052

E-mail cím: anyakonyv@marcali.hu

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7.45 - 11.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

Bejelentett házasságkötések időpontjai:

2023.04.29. 17:00 (K)

2023.05.12. 10:00

2023.05.12. 11:00

2023.05.18. 11:00

2023.05.20. 17:30 (K)

2023.05.27. 11:00

2023.05.27. 16:00 (K)

2023.06.09. 13:00

2023.06.10. 17:00 (K)

2023.06.14. 14:00

2023.06.23. 17:30 (K)

2023.06.24. 16:00

2023.06.30. 17:30 (K)

2023.07.07. 11:00

2023.07.08. 18:00 (K)

2023.07.15. 15:00 (K)

2023.07.19. 13:30

2023.07.21. 17:30 (K)

2023.08.04. 15:00

2023.08.12. 17:00 (K)

2023.08.18. 16:00 (K)

2023.09.02. 16:30 (K)

2023.09.08. 17:00 (K)

2023.09.30. 16:30 (K)

2023.10.14. 16:30 (K)

 

(K) Külső helyszín