Képviselő-testületi ülés - 2023.05.18.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 18-án (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését.
Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11.nagyterem)

 

Napirend:
1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság 2022. évi helyzetéről - melléklet - melléklet

Előadó: Beke Mária, r. alezredes, kapitányságvezető

2. A Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet - melléklet - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

4. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében történő, állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében történő, állami tulajdonú ingatlanok igényléséről - melléklet - melléklet - melléklet 
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester
7. Előterjesztés a Marcali IV. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 
Javadalmazási Szabályzatának jóváhagyásáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
9. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

10. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Kutor Veronika, bizottsági elnök

11.Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök


Nyomtatás