Képviselő-testületi ülés - 2020.02.20. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 20-án (csütörtökön) a 13.00 órakor kezdődő közmeghallgatást követően tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., emeleti nagyterem)


N a p i r e n d:

1. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 

Előadó: Kőrösi András, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet (xls)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3.A Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3.B Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása - melléklet (xls)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. A polgármester 2020. évi szabadságolásának ütemezése

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. Előterjesztés a 2019. évi egyedi támogatásokról átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. A lakbérekről és a lakbértámogatásról szóló 28/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a településfejlesztési és településrendezési, valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 4/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről és a partnerségi egyeztetés keretében figyelembeveendő érintett terület lehatárolásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

12. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Marcali Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

15. Előterjesztés a „Szép Otthon 2020” pályázat kiírásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr-Főkapitányság bérlőkijelölési jogáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

17. Előterjesztés a Marcali 326/23 hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

18. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata és a Tavi Kft. között kötendő közmédiaszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

19. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

20. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

21. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

22. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 5. számú módosításának előkészítéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

23. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 6. számú módosításának előkészítéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

24. Az ebrendészeti szolgáltatási szerződés megkötéséről

25. Egyebek


Nyomtatás