Képviselő-testületi ülés - 2022. január 12.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 12-én (szerdán) 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

Napirend:

1. Előterjesztés „Marcali Város településrendezési eszközeinek 6. számú módosítása” véleményezési anyagával kapcsolatos vélemények, észrevételek elfogadásáról - melléklet1 - melléklet2

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 6/2004. (II.27.) önkormányzati rendeletére tett törvényességi felhívásáról - melléklet

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

3. Az állattartásról szóló 6/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

4. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár épületének helyi védelem alá helyezés iránti eljárásának megindításáról - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6. Előterjesztés a Városközpont megújítása III. ütem – TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról 

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése – TOP_Plusz-2.1.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a Városi Fürdő energetikai korszerűsítése – TOP_Plusz-2.1.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Marcali Táncsics utcai Gombácska Óvoda korszerűsítése, bővítése – TOP_Plusz-3.3.1-21-SO1 pályázat benyújtásáról

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

10. A Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása - melléklet1 - melléklet2

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Előterjesztés a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról - melléklet

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról - melléklet - melléklet2

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

13. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 28/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet

Előadó: Dr Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés a Marcali I. sz. iskolaorvosi körzet működtetéséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

15. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022" pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázatról a Marcali Gólya utca útfelújítására vonatkozóan

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

16. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

17. Előterjesztés a polgármester költségtérítésének megállapításáról

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

18. Előterjesztés az alpolgármester illetményének megállapításáról

Előadó: dr. Sütő László, polgármester

19. Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

Előadó: dr. Sütő László, polgármester

20. Egyebek


Nyomtatás