Képviselő-testületi ülés - 2021.12.16.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 16-án (csütörtökön) a 14.00 órakor kezdődőzárt ülést követően tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

N a p i r e n d:

1. Tájékoztató a temetői közszolgáltató tevékenységről - Beszámoló

Előadó: Puskás Béla, ügyvezető

2. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 2021. évi közszolgáltató tevékenységről - Beszámoló

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Beszámoló a marcali Kiss László Sportcsarnok üzemeltetésének tapasztalatairól - Beszámoló

Előadó: Kiss Viktor, ügyvezető

4. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról - Beszámoló

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapítására és fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása - Megállapodás

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szól önkormányzati rendelet megalkotása - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Közszolgáltatási Szerződésről - melléklet 1. - melléklet 2.

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés a Marcali 855 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

13. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: dr. Sütő László polgármester

14. Előterjesztés a Marcali déli alközpont területvásárlásával kapcsolatos felhatalmazásról

Előadó: dr. Sütő László polgármester

15. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

16. Előterjesztés a Marcali Mentők Közalapítvány támogatásáról

Előadó: dr. Sütő László polgármester

17.  A Marcali Mentők Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: dr. Sütő László polgármester

18. Előterjesztés a Marcali Város Önkormányzata költségvetési szerveinek beszámolási tevékenységével kapcsolatos szabályozásról

Előadó: dr. Sütő László polgármester

19. Előterjesztés a fogászati ügyeleti ellátás díjáról

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

20. Előterjesztés a 2022/2023-as tanév tervezett iskolai körzethatárainak véleményezéséről - melléklet 1. - melléklet 2. 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

21. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 2022-2026. közötti közszolgáltató tevékenység pályázatának elbírálása

Előadó: dr. Sütő László polgármester


Nyomtatás