Képviselő-testületi ülés - 2019.12.19. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 19-én (csütörtökön) a 14.00 órakor kezdődő zárt ülést követően tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

Napirend:

1. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről (pdf)
Előadó: Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról (pdf)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

3. Tájékoztató a temetői közszolgáltató tevékenységről (pdf)
Előadó: Puskás Béla, ügyvezető

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Tájékoztató a szilárd hulladék szállításával kapcsolatos 2019. évi közszolgáltató tevékenységről (pdf)
Előadó: Krajczár Ibolya, ügyvezető

6. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 2019. évi közszolgáltató tevékenységről (pdf)
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. A közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a zöldterületek és a zöldfelületek védelméről szóló rendelet megalkotása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelet megalkotása (pdf)
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

10. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról alkotandó önkormányzati rendelet megalkotása (pdf)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

11. Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság Marcali Rendőrkapitánysága kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pdf)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

13. Előterjesztés a Marcali 1597.34. hrsz. ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről, valamint vevőkijelöléséről (pdf)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

14. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

15. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

16. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

17. Előterjesztés a Marcali 326/29 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről (pdf)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

18. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata költségvetési szerveinek beszámolási tevékenységével kapcsolatos szabályozásról (pdf)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

19. Előterjesztés a Marcali V. számú vegyes és a Marcali I. számú gyermek háziorvosi körzet ideiglenes rendelési helyéről (pdf)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

20. Tájékoztató a Képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétele iránti kérelmezési és adatbázisban való szereplési kötelezettségének teljesítéséről (pdf)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

21. „Kiss László Sportcsarnok üzemeltetése” tárgyú koncessziós beszerzési eljárás eredményének megállapítása (pdf)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

22. Egyebek

 


Nyomtatás