Képviselő-testületi ülés - 2020.01.23. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 23-án (csütörtökön) 14.00 órakor. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem).

 

Napirend:

1. Marcali város 2019-2024. közötti gazdasági programja (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 36/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (pdf)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. Előterjesztés a Marcali belterület 1603/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes tulajdonba vételének kezdeményezéséről (pdf)
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés a Marcali 326/16 hrsz.-ú, a 326/17 hrsz.-ú, valamint a 2640/15 hrsz.-ú ingatlanok telekcsoport újraosztása során kialakuló 326/21 hrsz.-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásának kezdeményezéséről (pdf)
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pdf)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

7. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

8. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

9. Előterjesztés a Marcali Hétszínvirág Általános Iskola EGYMI vagyonkezelési szerződéséről (pdf)
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

10. A „Marcali Város településrendezési eszközeinek 4. számú módosítás” jóváhagyása (pdf)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

11. Előterjesztés a Marcali 326/29 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről (pótanyag)
Előadó: dr. Sütő László polgármester

12. Előterjesztés a Marcali Római Katolikus Egyházközség által Boldog II. János Pál pápát ábrázoló szobor felállításáról (pótanyag)

Előadó: dr. Sütő László polgármester

13. Egyebek


Nyomtatás