Képviselő-testületi ülés - 2022.02.17.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 17-én (csütörtökön) a 13.30 órakor kezdődő közmeghallgatást követően tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., emeleti nagyterem)

 

N a p i r e n d:

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása - mellékletek
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2.A Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2.B Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A polgármester 2022. évi szabadságolásának ütemezése
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. Előterjesztés cafetéria-juttatás megállapításáról Dr. Sütő László polgármester részére
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. Előterjesztés a 2021. évi egyedi támogatásokról átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Marcali Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a „Szép Otthon 2022” pályázat kiírásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Marcali 038/10. hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről - térkép
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

10. Előterjesztés a Marcali 0323 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről - térkép
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Előterjesztés a Marcali belterület 1603/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Marcali Város településrendezési eszközeinek 6. számú módosításának jóváhagyása
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

13. Előterjesztés a DRV_V_339 kódszámú, Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű viziközmű irányítástechnikai (SCADA) rendszerének kiépítéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséhez
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 22/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

16. Előterjesztés a Marcali belterület 113 és 114 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában kötött vagyonkezelési szerződés felmondásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

17. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

18. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotása - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

19. Az Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

20. TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004 "Marcali helyi foglalkoztatási paktum" projekt maradványösszegének átadásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

Egyebek


Nyomtatás