Hirdetmény - 2021.12.06.

Tájékoztatjuk a Marcali város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket, valamint Marcaliban ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Marcali területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket (a továbbiakban: érintettek), hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett Marcali településrendezési eszközök 6. számú módosításának véleményezési dokumentációja elkészült.

A módosításról a képviselő-testület a 73/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozatával döntött.

 

A módosítással érintett terület:

A Nagypincei utca, a Gizella utca, a 2614/3 hrsz-ú telken induló tervezett kiszolgáló út területe és az 5359/5 hrsz-ú telket is érintő tervezett gyalogút által határolt terület. A tervezési területen belül a változással érintett terület a Nagypincei utca – Gizella utca kereszteződésénél lévő 2614/1, 2613, 2545/2 hrsz-ú telkek által meghatározott telekcsoport (a továbbiakban: telekcsoport). 

A módosítás célja:

A 2614/1 hrsz-ú telek tulajdonosa kérelmének támogatásával összefüggésben a telekcsoport (különleges terület -turisztikai terület Ktt1 jelű építési övezete) településközpont terület területfelhasználásba kerül. 

A módosítás hatása:

A területen a vegyes területfelhasználás meghatározása illeszkedik a környező területek rendeltetési és beépítettségi adottságaihoz.  Az újonnan meghatározott építési övezetben a beépítési paraméterek intenzitása csökken, az építési övezet többlet beépítést nem tesz lehetővé. A megvalósítani tervezett funkciók az épített-, a táji- és társadalmi környezetet érintő hatása egyaránt kedvezőbb a Ktt1 jelű építési övezet által megvalósítható turisztikai rendeltetések bármelyikénél.

A módosítás véleményezési dokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerül sor, azt a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.02.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le. Ugyanezen rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek alapján a "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket e-mailen Marcali Város Főépítészének címezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2021. december 20.

Marcali, 2021. december 6.

 

Köszönettel:

Dr. Sütő László s.k.

polgármester

HIRDETMÉNY a „Marcali településkép védelméről szóló rendelet módosításának” partnerségi egyeztetésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk Marcali Város lakosságát, a településen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a település területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy a központi jogszabályváltozás miatt, a jog harmonizáció megteremtése érdekében szükségessé vált a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása. A jogharmonizáció kizárólag a felsőbb jogszabályokban történt módosítások átvezetését célozza, egyéb rendelkezéseket nem érint.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4//2017.(III.02.) önkormányzati rendelet, valamint a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet és a rendelet módosításának tervezete a megnevezésre kattintva megtekinthető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.02.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le. Ugyanezen rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek alapján a "Partnerségi vélemény" tárgyú véleményeket e-mailen Marcali Város Főépítészének címezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2021. november 5.

Marcali, 2021. október 22.


Köszönettel:

Dr. Sütő László sk

 polgármester

Hirdetmény - Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti hulladékkezelő telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálási) tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély közzététele

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a Saubermacher - Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálási) tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedélyét.
A tárgyi ügyben az SO/TO/01477-34/2021. ügyiratszámon a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedélyt a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali, Rákóczi u. 11. sz. alatti hivatali épületében található hirdetőtáblán, a Marcali, Künzelsau téren felállított közterületi hirdetőtáblán és a https://marcali.hu honlapon közzé teszem. 

A közlemény megtekinthető ügyfélfogadási időben (hétfő: 7:45 – 16:15 h, szerda: 7:45 – 11:30 h, péntek: 7:45 – 13:50 h) a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9-es iroda helyiségében.


Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző megbízásából:

Horváth Rita
városüzemeltetési és főépítészi
irodavezető


Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti hulladékkezelő telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálási) tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély közzététele (pdf)

A Saubermacher-Marcali Kft. MarcaliCserhátpuszta 097/7 hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálás) tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedélye (pdf)

 

Hirdetmény - Marcali 5580 hrsz. - 2021.09.27.

Marcali zártkert 5580 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos hirdetmény (pdf)

Hirdetmény községi zárlatról

Méhészek Figyelem! A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa az SO-05I/EAO/01347-6/2021. számú határozatában Marcali, valamint Marcali-Boronka és Marcali-Horvátkút településrészek közigazgatási területén lévő méhállományokra 2021. augusztus 31. napjától községi zárlatot rendelt el

a mézelő méhek nyúlós költésrothadása - bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség - miatt.

A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből a méheket a járási főállatorvos engedélyével lehet kiszállítani. A kiszállítás csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll.

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálnia.

A községi zárlat akkor oldható fel, ha a zárlat alatt álló területen már egy méhészet sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt.

A járási főállatorvos határozata azonnal végrehajtandó !

 

Marcali, 2021. szeptember

Bödőné Dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző sk.

Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. - környezeti hatásvizsgálati eljárás közzététele

Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti hulladékkezelő telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás közzététele (pdf)

közlemény kiegészítése (pdf)

Tájékoztató - Boronka-melléke fenntartási tervről

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezúton tájékoztat minden érdeklődőt, hogy elkészítette a Natura 2000 hálózat részét képező HUDD20044 jelű Boronka-melléke elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási tervének tervezetét.

tájékoztató (pdf)

 

Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti hulladékkezelő telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban közmeghallgatás tartása

Hirdetmény a Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti hulladékkezelő telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban közmeghallgatás tartása tárgyában

hirdetmény (pdf)

közhírré tétel (pdf)

KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

A Saubermacher- Marcali Kft. Marcali- Cserhátpuszta 097/7 hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálás) tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárása: 

közlemény (pdf)

közhírré tétel (pdf)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Marcali 326/37 hrsz.-ú ingatlan eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzata (székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) pályázatot ír ki az elidegenítést történő kijelölést követően Marcali Város Önkormányzatának tulajdonát képező

Marcali 326/37 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 4259 m² alapterületű ingatlan

(a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

eladására az alábbiak szerint:

A tárgyi ingatlan Marcali belterületén, a Keleti Iparterületen található, az Ipar utca felől meg közelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadott többször módosított helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gip3 jelű egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 28. § (5) bekezdése szerint

 

az egyéb ipari terület építési övezeteiben az egyes telkek kialakíthatóságának

 és beépíthetőségének paraméterei a következők:

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gip3

SZ

40

12,0

3000

30

A HÉSZ 28. § (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (3) Az egyéb ipari területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (4) Az egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a Gip1, Gip2 és Gip3 jelű építési övezetekben gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

A HÉSZ 28. § (6) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 28. § (7) A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, a Gip4 jelű építési övezetben napelempark létesítése esetén a napelemek, illetve azok tartószerkezetei a telekhatároktól min. 3-3 m távolságra helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (8) A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő, valamint az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani.

A HÉSZ 28. § (9) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (napelemek tartószerkezetei, kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

A tárgyi ingatlan forgalmi értéke 1500 Ft/m2 + Áfa.

 

A pályázat benyújtásának helye:

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

  1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

  • pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
  • a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére
  • fizetési módjára és időpontjára
  • a megtekintett állapot ismeretében történő ajánlattételre
  • hozzájárulását, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

  1. július 28. (szerda) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

A pályázati bírálóbizottság ülésének helye, ideje:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. I. em. kisterem

  1. július 28. 1005 óra.

Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a tárgyi ingatlant a bírálóbizottság javaslatára e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet értékesíteni.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő-testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes szabályait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-043-as számon, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kérhető. Az ingatlan megtekinthető a pályázat megjelenésétől számított 10 napon belül, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban.


Marcali, 2021. július 12.

                                                                                               

                                                                                               Dr. Sütő László sk.

                                                                                                   polgármester

Főmenü