ASP logo

Bevallás beszedett idegenforgalmi adó megállapításához

Az ügy megnevezése: Bevallás beszedett idegenforgalmi adó megállapításához

Illetékes ügyintéző:  Terjék András vezető-tőtanácsos

                               Telefon: (85) 501-071  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda,

                             Adócsoport 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszínt 28. iroda

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok: Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre.

A bevallás az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével is benyújtható.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

Az ügy leírása, szükségessége, folyamata: Idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adófizetésre kötelezettől az adót a kereskedelmi szálláshelyeken az üzemeltető, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadó szedi be.

Az adó mértéke minden megkezdett vendégéjszaka után 300 forint.

 

Hol és hogyan kell benyújtani: A kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani és ezzel egyidejűleg az adót megfizetni a tárgyhót követő hó 15. napjáig.

Mit kell tartalmaznia a bevallásnak: A bevallási nyomtatványt értelemszerűen kell kitöltni.

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek: A nyomtatványnak nincs melléklete. 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja: A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: a bevallás feldolgozásának határideje az ügyintézés általános szabályainak megfelelően 30 nap.

A jogorvoslati lehetőség: az ügyben az adóhatóság részéről nem születik döntés, egyszerűen a bevallás számítógépes feldolgozása történik meg, így jogorvoslati lehetőség sincs.

Az alkalmazott jogszabályokról: A tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóra vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-ai az irányadóak.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény adótitkot szabályozó 127. §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

Az ügyek intézése során elektronikus úton végezhető cselekményekről:      

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Az adózónak joga van arra, hogy adóügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.

Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.

Az adókötelezettség magában foglalja: a bejelentést, a nyilatkozattételt,

az adó megállapítását,az adóbevallás megtételét,adófizetést és adóelőleg fizetést, bizonylat kiállítást és megőrzést, nyilvántartás vezetését (könyvvezetést), adatszolgáltatást.


Letölthető nyomtatványok:


Nyomtatás