ASP logo

Építményadó

Ügytípus megnevezése: Építményadó

Ügytípus postafiók: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatbejelentés építményadó megállapításához, ha az adó alapja az építmény hasznos alapterülete

Illetékes ügyintéző
Terjék András vezető-főtanácsos,
Telefon: (85) 501-071
e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyintézés helye:
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Adócsoport
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 28. iroda

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

 

Az ügy megnevezése:
Bejelentés építményadó megállapításához, ha az adó alapja az építmény hasznos alapterülete.

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok:
Rendszeresített formanyomtatvány áll rendelkezésre.

A bevallás az önkormányzati hivatali portál (továbbiakban OHP) segítségével is benyújtható.  Az OHP elérhető: https://ohp.asp.lgov.hu

Ügy leírása, szükségessége, folyamata:
Az építményadó bejelentést annak kell benyújtania, akinek az építményadó hatálya alá tartozó építmény kerül a tulajdonába. Ilyen építmény az összes, vállalkozás tulajdonában lévő épület. (Pl.üzlet, műhely, raktár, iroda, műterem, garázs, stb.) Tulajdonosnak minősül a vagyoni értékű jog jogosultja. (kezelő, haszonélvező)
A tulajdonba kerülés módja lehet pl: építés, vétel, átalakítás, öröklés, stb.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy a bevallás késedelmes benyújtása mulasztási bírság kiszabásával jár, aminek összege magánszemély adózó esetében 200.000 forintig, más adózó esetében 500.000 forintig terjedhet és ismételhető.
Az adó mértéke változó. A város központi részén, a helyi adórendeletben felsorolt utcák által határolt területen (központ) 800 Ft/m2/év, az ezen kívüli részen 700 Ft/m2/év, a városrészekben (Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút) 600 forint/m2/év.

Hol és hogyan kell benyújtani a bejelentést:
A kitöltött és aláírt adatbejelentési nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. Az adókötelezettség a valamilyen jogcímen tulajdonba kerülés évét követő év január 1-e. A bejelentési nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető.

LAKÁS, ÜDÜLŐ ESETÉN AZ „A” JELŰ BETÉTLAPOT, MÍG EGYÉB ÉPÜLET ESETÉN A „B” JELÜ BETÉTLAPOT KELL KITÖLTENI.

Mik a bejelentéshez szükséges mellékletek:
A nyomtatvány melléklete lehet a tulajdonba kerülést bizonyító okirat, de nem kötelező csatolni.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
A bejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

Az ügyintézés határidejéről:
Az ügyintézés határideje a bejelentés benyújtásának határidejétől számított 30 nap. Ez időszakon belül kerül sor az adó megállapítására, amiről az érintett adózó határozat formájában értesül. A határidőn túl, vagy az adóhatóság felszólítása nyomán benyújtott adóbevallás esetén az ügyintézési határidő a beérkezés napjától számítódik. 

A jogorvoslati lehetőségekről:
Az adómegállapítás ellen - amennyiben az ügyfél azt törvénytelennek minősíti - a határozat átvételét követő 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozatot kibocsájtó adóhatósághoz kell benyújtani. A fellebbezés illetékköteles. Az illeték mértéke a fellebbezésben vitatott összeg függvénye. Az illeték összege a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legfeljebb 500.000 forint.
Az illetéket az adóhatóságunknál rendszeresített illetékbeszedési számla javára kell megfizetni magánszemély adózónak csekken, gazdasági társaságnak banki átutalással.

Az alkalmazott jogszabályokról:
Az építményadóra vonatkozóan a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11-16 §-ai, a helyi önkormányzat 34/2009. (XI. 27.) számú rendelete 6-13 §-ai az irányadóak. Az illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § rendelkezik.

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény adótitkot szabályozó 127. §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
Az adózónak joga van arra, hogy adóügyében helyette eljáró, eseti vagy állandó megbízást adjon az általa felhatalmazott magánszemélynek, jogi személynek.
Joga van saját ügyében a rá vonatkozó iratok megismerésére, kivéve az iratnak azt a részét, amely más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik.
Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre.

Az adókötelezettség magában foglalja:

  • az adóbejelentés megtételét
  • a nyilatkozattételt
  • az adómegállapítást (önadózók esetében)
  • adófizetést és adóelőleg fizetést
  • bizonylat kiállítást és megőrzést (vállalkozók)
  • nyilvántartás vezetést (könyvvezetést)

adatszolgáltatást

 


Nyomtatás