Bencze József boronkai születésű költő (1937-1987) munkássága

1.A helyi érték megnevezése

Bencze József boronkai születésű költő (1937-1987) munkássága

  1. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

5/2022. (I.17.)

  1. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

Kulturális örökség

  1. A helyi érték fellelhetőségének helye: Marcali-Boronka
  1. A helyi érték bemutatása

Bencze József 1937. augusztus 5-én született Boronkán, a mai Gárdonyi Géza utca 19. számú házban, amelyet közben elbontottak, s helyére azóta az új tulajdonos új, modern házat épített.

Nyolc holdas paraszti családból származott, egyszerű szülők késői gyerekeként született. A második világháború Benczééket sem kímélte, régi házuk úgy megrongálódott, hogy a megmaradt téglából csak egy szoba-konyhás házat tudtak építeni. Nagy szegénységben éltek.

Az általános iskolát lakhelyén, Boronkán, a középiskolát Csurgón végezte el. Budapesten magyar-könyvtár szakos diplomát szerzett. Tanulmányai elvégzéséhez nagyon sok segítséget kapott az akkori állami szervektől. Boronkáról Marcaliba, majd Budapestre költözött. Egy leánygyermeke született.

Eközben folyamatosan írta verseit, amelyek főként irodalmi folyóiratokban és antológiákban jelentek meg (Első ének, Mozgó Világ, Jelenkor, Élet és irodalom), de több versét közölte a Somogyi Hírlap is.

Két önálló verseskötete jelent meg:

1974 Cigányderes

1987 Hátamon csillagbatyuval

Versei a faluhoz, a tájhoz, a paraszti élethez kapcsolódtak. Kedvelt formája a dal, ráolvasó, a népi mondóka, a varázsének, a sirató.

Egész életét végigkísérte súlyos betegsége, amely sokszor meggátolta a szorosabb emberi kapcsolatok kiépítésében. Magányosnak, a társadalomból kirekesztettnek érezte magát. 50 éves korában, 1987-ben hunyt el Budapesten. Hamvait a szülői sírban helyezték el. …”

  1. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Marton Tibor: Akinek voltak álmai. Boronka költője: Bencze József. In: Fejezetek Marcali Boronka városrészének történetéből. Szerk.: H. Rádics Márta. Marcali, 2004. 184-185. p.

  1. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: -

 

bencze jozsef


Nyomtatás