Zita Királyné Közalapítvány

Zita Királyné Közalapítvány

8700 Marcali, Rákóczi u. 9-11.

Az alapítók 25 éve hozták létre a Zita Királyné Közalapítványt azzal a céllal, hogy segítsék a Marcaliban és Somogyzsitfán érettségizett, felsőfokú tanulmányokat folytató, hátrányos helyzetű, de kiváló, vagy jó tanulmányi eredményt elérő Marcali diákokat. Az alapítás óta közel száz hallgató részesült átlagosan havi 3-5.000.- Ft összegű ösztöndíjban.

A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítványi támogatások fedezetét az alapítók hozzájárulásai, magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásai, és a bankban lekötött összeg kamatai biztosítják. A közalapítvány további eredményes működése érdekében, s azért, hogy az elmúlt huszonöt éves gyakorlatot tovább folytatva, a jövőben is tudjunk ösztöndíj támogatást biztosítani a hozzánk forduló tehetséges, de rászoruló hallgatóknak, tisztelettel kérjük a céljainkkal egyetértő, azt támogatni kész Marcali polgárokat, vállalkozásokat, amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek személyi jövedelem-adójuk 1 %-ának felajánlásával, vagy a közalapítvány bakszámlájára történő utalással támogatni közalapítványunkat.

A K&H Bank Zrt. Marcali Fiókjánál vezetett számlaszámunk: 10403947-39412085-00000000

A Közalapítvány adószáma: 19196545-1-14


Alapító okirat (pdf)

Szabályzat ösztöndíj elnyeréséhez (pdf)

Beszámolók:

2011. - 2012. - 2013.

2014. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2015. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2016. évi beszámoló (pdf) - melléklet (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf) - melléklet (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2019. évi beszámoló (pdf)

2020. beszámoló (pdf) kieg. mell. (pdf)

2021. (pdf)

2022. (pdf)


Nyomtatás