Marcali Fürdőért Közalapítvány (megszűnt)

Marcali Fürdőért Közalapítvány

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Marcali Város Önkormányzata 17 évvel ezelőtt hozta létre a Marcali Fürdőért Közalapítványt azzal a céllal, hogy segítse a Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ létrehozását, a későbbiekben hozzájáruljon annak működtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez, valamint hogy elősegítse a gyógyvíz hasznosítását az ahhoz szükséges tárgyi eszközök és szolgáltatások megvásárlásával, működtetésével.

A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége:

- egészségmegőrzés,

- betegségmegelőzés,

- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az alapítványi támogatások fedezetét az alapítók hozzájárulásai, magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásai, és a bankban lekötött összeg kamatai biztosítják. A közalapítvány további eredményes működése érdekében, s azért, hogy a jövőben is tudjuk a Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ működését, fejlesztését támogatni, tisztelettel kérjük a céljainkkal egyetértő, azt támogatni kész Marcali polgárokat, vállalkozásokat, amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek személyi jövedelem-adójuk 1 %-ának felajánlásával, vagy a közalapítvány bankszámlájára történő utalással támogatni közalapítványunkat.

A K&H Bank Zrt. Marcali Fiókjánál vezetett számlaszámunk: 10403947-39411651-00000000

A Közalapítvány adószáma: 18768790-1-14


Alapító okirat (pdf)

Beszámolók:

2011. - 2012. - 2013.

2014. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2015. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2016. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf)

2019. (pdf)

2020.02.29. (pdf)

2020.04.20. (pdf)

törlő végzés (pdf)

jogerő végzés (pdf)


Nyomtatás