ASP logo

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Marcali Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) pályázatot hirdet az MIL 805 forgalmi rendszámú, SUZUKI gyártmányú, FJ típusú (kereskedelmi leírás: JIMNY) gépjármű értékesítésére az alábbiak szerint:

A pályázattal ér intett gépjár mű adatai:

Forgalmi rendszám: MIL 805 Gyártmány: SUZUKI

Típus: FJ Kereskedelmi leírás: JIMNY

Gyártási év: 2013

Hengerűrtartalom: 1328 cm3

Km óraállás: 179.744

Műszaki vizsga érvényessége: 2025.03.22

A gépjármű minimális vételára: 3.500.000,-Ft

 

A pályázati felhívás adatai:

 

A pályázat kiírója: Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)

A pályázat jellege: nyilvános.

A pályázat célja: MIL 805 forgalmi rendszámú, SUZUKI gyártmányú, FJ típusú (kereskedelmi leírása: JIMNY) gépjármű értékesítése.

A jogviszony típusa: adásvételi szerződés

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

2023. december 7. (csütörtök) 10.00

 

A pályázatok benyújtásának helye

 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyző

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 1. em. 36. számú iroda

 

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó vagy a képviseletére jogosult személy nevét, a pályázó címét/székhelyét, a pályázó vagy képviseletére jogosultjának elektronikus és egyéb elérhetőségét, valamint a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

  • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
  • a vételár összegére
  • fizetés módjára és időpontjára

A pályázati felhívásra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

 

A pályázati bontás ülésének helye, ideje:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. I. em. kisterem

2023. december 7. (csütörtök) 10.05 óra

 

Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a gépjárművet e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet értékesíteni.

Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között liciteljárást alkalmaz az Ajánlatkérő.

A benyújtott ajánlatokat Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága – a pályázati felhívásban előírt bírálati/értékelési szempontok, valamint az egyéb kiírt feltételek tüzetes vizsgálata alapján – véleményezi és a kiíró részéről eljáró szervnek (Képviselő-testület, Polgármester) az elbírálásra indokolással ellátott javaslatot tesz.

A pályázat eredményéről, a szerződés megkötéséről a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt.

 

A pályázattal érintett gépjármű megtekinthető: A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál az ajánlattételi időszak alatt előre egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetés lehetséges a 85/501-043- as telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.email címen

Pályázati felhívás közzététele:

 

Az  Ajánlatkérő  jelen  pályázati  felhívást  közzéteszi   Marcali  Város   Önkormányzatának     honlapján (ww w.marcali.hu)  és hirdetőtábláján (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. fsz.).

Az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázati felhívását visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek és az ügyintézés a nyertes ajánlattevőt terheli.

 

Marcali, 2023. november 21.

Dr. Sütő László s.k. polgármester


Nyomtatás