ASP logo

Pályázati felhívás iskolaorvosi feladatok ellátására

Marcali Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő I. számú iskolaorvosi körzet iskolaorvosi feladatainak egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan időre.

A pályázatot meghirdető szerv neve:         Marcali Város Önkormányzata, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Munkakör és munkahely megnevezése:

- Marcali város I. számú iskolaorvosi körzetéhez tartozó óvodás korú és iskolai tanulók ellátása, a körzet leírását Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 14/2002. (VI.14.) önkormányzati rendeletének 13. melléklete tartalmazza

- a tevékenység egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozóként látható el

 

A tevékenység végzésének időtartama, formája: iskolaorvosi feladatok ellátása határozatlan időtartamra, egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozóként

 

Pályázati feltételek: 

  • büntetlen előélet
  • az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés,
  • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
  • B kategóriás jogosítvány
  • saját gépkocsi
  • egészségügyi alkalmasság
  • Covid oltás vagy igazolás a 449/2021. (VII.29.) Korm.rendelet szerint

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

-  igazolás működési nyilvántartásba vételéről

-  a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata

-  gyakorlat igazolása

-  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-  szakmai és személyes önéletrajz

-  egészségi alkalmasság igazolása, beleértve a COVID elleni védőoltás felvételének igazolása vagy a Korm. rendelet szerinti igazolás

-  Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-  Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti

-  Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

 

Beadási határidő: megjelenéstől számított 30 napon belül (2021. december 13.)

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.

A körzet elfoglalásának ideje: a Képviselő-testület döntését követően, 2022. március 1. napjától

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az (iskola)orvos, aki:

- Marcaliban lakik, dolgozik

-  Marcaliban kíván letelepedni

-  iskolaorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik

 

A pályázat benyújtása:       

Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt borítékban Dr. Sütő László polgármesternek (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) címezve

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Marcali I. számú iskolaorvosi körzet pályázat”

 

Egyéb információk:

Tájékoztatom a pályázókat, hogy az önkormányzat:

  • a háziorvosi körzet működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket térítésmentesen biztosítja,
  • szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal.

Felvilágosítás kérhető:

Dr. Sütő László polgármestertől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-080)

 

Marcali, 2021. november 11.


Dr. Sütő László

polgármester


Nyomtatás