Pályázati felhívás - szakmai vezető - EFOP-1.5.3-16.

Marcali Városi Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakmai vezető álláshely betöltésére.

 

Feladat:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • EFOP-1.5.3-16 pályázathoz tartozó szakmai munka koordinálása, ütemezésének támogatása, ellenőrzése.
 • Az indikátorok teljesülésnek ellenőrzése.
 • Folyamatos szakmai GAP analízis.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2020.10.31.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Rákóczi u. 11.

Bérezés:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Álláshely elfoglalásának ideje: Az álláshely a bírálatot követően azonnal betölthető.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség és a projekt céljaihoz kapcsolódó szakmai tapasztalat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

vezetői- valamint pályázatok megvalósításában szerzett gyakorlat, és idegen nyelvismeret előnyt jelent.

A pályázat benyújtási határideje:

Közigállás internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenéstől számított 15 nap (2019. július 9.).

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. július 14.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok)
 • szakmai tapasztalat igazolása
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba betekintéshez való hozzájárulásról

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Marcali Városi Önkormányzat EFOP-1.5.3-16 sz. szakmai vezető állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) Bővebb felvilágosítás Bereczk Balázs alpolgármestertől kérhető a 85/501-046-os telefonszámon.


Nyomtatás