Képviselő-testületi ülés - 2019.06.27. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 27-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

 

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, az anyakönyvvezető részére, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (pdf)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

3. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali 326/21 és 326/28 hrsz. ingatlanok vevőkijelöléséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés a Marcali 1614/23/A/36 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlan bérlőkijelölési jogának átengedéséről a Marcali Város Önkormányzata részére (pdf) melléklet (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

9. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

10. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

11. Előterjesztés a Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a 2019. évi Európai Mobilitási Hét programsorozathoz történő csatlakozásról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséhez (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Tájékoztatás köztartozás mentes adózói adatbázisból történő törlésről (pdf) melléklet (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Előterjesztés a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, valamint a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről megkötött megállapodások módosításáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16. Előterjesztés a Szivárvány Közalapítvány alapító okiratának módosításáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester


Nyomtatás