Képviselő-testületi ülés - 2023. március 23.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 23-án (csütörtökön) 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem melletti kisterem)

N a p i r e n d:

1. Előterjesztés a Siófok Tankerületi Központ által javasolt intézményátszervezés véleményezéséről a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumra vonatkozóan - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

2. Előterjesztés a Siófok Tankerületi Központ által javasolt intézményátszervezés véleményezéséről a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskolára vonatkozóan  - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. Előterjesztés a Siófok Tankerületi Központ által javasolt intézményátszervezés véleményezéséről a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolára vonatkozóan - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

4. Előterjesztés cafetéria-juttatás megállapításáról Dr. Sütő László polgármester részére
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. A Marcali Helyi Esélyegyenlőségi Program (2023-2028) megalkotása - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet1 - melléklet2
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a Déli Agrárszakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés megkötéséről - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás tárgyában pályázat benyújtásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. Tájékoztatás köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törlésről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. A Marcali Kártyáról szóló 6/2023 (II.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Az önkormányzat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének módosításáról - melléklet1 - melléklet2
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközműrendszer 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Előterjesztés a Marcali településrendezési eszközök 7. számú módosításának kezdeményezéséről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

16. Csatlakozás a „Millió lépés az iskoládért” programhoz - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

17. Egyebek


Nyomtatás