Képviselő-testületi ülés - 2022.03.17. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 17-én (csütörtökön) 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11.,
nagyterem)

Napirend:
1. Előterjesztés a Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről (helyben kerül kiosztásra)
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester 
2. Előterjesztés a szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
3. Egyebek


Nyomtatás