Képviselő-testületi ülés - 2021.10.28. - Meghívó

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 28-én (csütörtökön) 14.00 órakor képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

NAPIREND: 

1. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása  - hatásvizsgálat

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyzŐ

2. Előterjesztés Közalapítványok 2020. évi gazdálkodásáról - mellékletek

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 6. számú módosításának kezdeményezéséről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali I. sz. iskolaorvosi körzet ellátásra vonatkozó szerződés megszűnéséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés Marcali I. sz. iskolaorvosi körzet működtetéséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6. Előterjesztés bírósági ülnöki tisztség megszűnéséről - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a Marcali 436 hrsz. ingatlan vevőkijelöléséről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző 

9. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

10. Előterjesztés a Marcali Mentők Közalapítvány alapító okiratának módosításáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
11. Előterjesztés Marcali Város Önkormányzata 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosításáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
12. Előterjesztés a „Zöld közösségi tér a Berzsenyi parkban” című pályázatról szóló 48/2021 (IX.15.) számú határozat módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Egyebek


Nyomtatás