Képviselő-testületi ülés - 2020.09.17. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 17-én (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

N a p i r e n d:

1. Tájékoztató Marcali Város Önkormányzata által benyújtott, folyamatban lévő pályázatokról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. Csatlakozás a 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali 326/27 hrsz-ú ingatlan vevőkijelöléséről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés a Marcali 2242 hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárás során kialakult 51 m2 nagyságú terület ingyenes Önkormányzati tulajdonba adásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a „Marcali településrendezési eszközök 5. számú módosítás” véleményezési anyagával kapcsolatos vélemények, észrevételek elfogadásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 20/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Tájékoztató a Pénzügyi, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

11. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

12. Előterjesztés a Zita Királyné Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester


Nyomtatás