Képviselő-testületi ülés - 2020.07.16. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 16-án (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

 

Napirend:

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés a Marcali Művelődési Központ vezetői megbízásának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Előterjesztés járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázat beadásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a Marcali Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés a Marcali Múzeum alapító okiratának módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Marcali Városi GAMESZ Szervezet alapító okiratának módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító okiratának módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés a Marcali 326/24 hrsz.-ú ingatlan vevőkijelöléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Marcali 326/36 hrsz.-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásának kezdeményezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Egyebek


Nyomtatás