Képviselő-testületi ülés - 2024. március 26.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 26-án (kedden) 14.30 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

N a p i r e n d:

1. Előterjesztés a Marcali Közterületi Térfigyelő Rendszer bérleti szerződése tárgyában
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a Marcali 059 hrsz. lőtér ingyenes tulajdonba vételéről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a Marcali 3769 hrsz.-ú ingatlan 3/16 és 3/16-od részének felajánlásáról 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Előterjesztés Veszprém városa Európa Sportrégiója címre benyújtandó pályázatához való csatlakozásról - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés cafetéria-juttatás megállapításáról dr. Sütő László polgármester úr részére
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

6. Előterjesztés a „Millió lépés az iskoládért” Programot 2023. őszén teljesítő marcali oktatási intézmények támogatásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Előterjesztés a Marcali 326/29 hrsz. ingatlan vevőkijelöléséről  - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Előterjesztés a sportegyesületek és sportszakosztályok 2024. évi támogatásának felosztásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés a Marcali Mentők Közalapítvány támogatásáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a „Tisztítsuk meg az Országot II.” pályázat benyújtásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Egyebek


Nyomtatás