Képviselő-testületi ülés - 2023. augusztus 24.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 24-én (csütörtökön) 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

N a p i r e n d:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásból történt kilépést követően a közös vagyon működtetése ügyében

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

4. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű megnevezésű víziközmű 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés a DRV_V_339 kódszámú, Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű víziközmű 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6. Előterjesztés a Marcali 052 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Tájékoztatás köztartozásmentes adózói adatbázisból történt törlésről

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközei 10. számú módosításának kezdeményezéséről - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. Előterjesztés „Marcali Város településrendezési eszközeinek 8. számú módosítás” vonatkozásában a partnerségi egyeztetés és az előzetes környezeti értékelés lezárásáról - melléklet1 - melléklet2
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a 237/2023. (VI.19.) Kormányrendeletben foglalt cafetéria-juttatás megállapításáról Dr. Sütő László polgármester részére
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

11. Előterjesztés a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére hirdetendő pályázati felhívásról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

 12. Egyebek


Nyomtatás