Képviselő-testületi ülés - 2019.10.29. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29-én (kedden) 14.45 -kor tartja alakuló ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

Napirend:

1./ A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról

Előadó: Györei István, a helyi választási bizottság elnöke

2./ Képviselő-testületi tagok eskütétele

Előadó: Györei István, a helyi választási bizottság elnöke

3./ Polgármester eskütétele

Előadó: Györei István, a helyi választási bizottság elnöke

4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése, megbízás a gazdasági program kidolgozására

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

Szünet a rendelet kihirdetésének és aláírásának idejére

6./ Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az alakuló ülésen titkos vagy nyílt szavazással való szavazások ügyében
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. / A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8./ Bizottságok külső tagjainak eskütétele /

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9./ Az alpolgármester megválasztása

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

Szünet a titkos szavazás és a szavazatszámlálás idejére

10./ Az alpolgármester eskütétele

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11./ A polgármester illetményének megállapítása (pdf)
Előadó: alpolgármester

12./ Polgármester költségtérítése (pdf)
Előadó: alpolgármester

13./ Alpolgármester illetményének / tiszteletdíjának megállapítása / (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15./ A polgármester szabadságmegváltása (helyben kerül kiosztásra)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

16./ A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsban történő képviselet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17./ A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási tanácsban történő képviselet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18./ Polgármesteri tájékoztatások

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

19./ Előterjesztés a Marcali Művelődési Központ igazgatói beosztására hirdetett pályázatot véleményező szakmai bizottság kijelöléséről (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20./ Előterjesztés a 2020/2021-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről (pdf)

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

 


Nyomtatás