Központi Háziorvosi Ügyelet

Cím: Marcali, Széchenyi u. 17.

Tel: +36 85 310-515

Ellátási terület:

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Varászló, Vése. A lakosság sürgősségi ellátását, amely sürgős szükség esetén vehető igénybe a Központi Háziorvosi Ügyelet biztosítja. Az ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon folyamatosan, 24 órában tart.

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL

Ezúton tájékoztatom Marcali és a kistérség lakosságát, hogy a központi háziorvosi ügyeleti ellátás 2016. január 18-án (hétfő) 16.00 órától marcali Kórház  (8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.)  Sürgősségi Betegellátó Osztály folyosóján kialakított rendelőben vehető igénybe. 

Az ügyeleti ellátást az Emergency Service Kft. biztosítja. 

 

Az ügyeleti idő az eddigieknek megfelelően az alábbi időszakban vehető igénybe:

- hétköznapokon 16-08 óráig,

- hétvégén és munkaszüneti napokon folyamatosan 24 órában. 

 

Az ügyelet változatlanul a 85/310-515-ös telefonszámon érhető el.

 

Dr. Sütő László s.k.

Marcali város polgármestere

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás elnöke

 


Nyomtatás