Pályázati felhívás a Marcali, Rákóczi u. 6. fsz. 2. szám alatti ingatlan eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 19/2003. (X.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot ír ki az elidegenítésre történő kijelölést követően Marcali Város Önkormányzata tulajdonát képező

Marcali, Rákóczi u. 6. fsz. 2. szám alatti, 1621/2/A/2 hrsz-ú üzlethelyiség megnevezésű ingatlan eladására az alábbiak szerint:  

 1. Az eladással érintett ingatlan: a Marcali 1621/2/A/2 hrsz.-ú, ténylegesen 8700 Marcali, Rákóczi u. 6. fsz. 2. szám alatt található, üzlethelyiség megnevezésű, 57 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan).

A tárgyi ingatlan bérleti joggal terhelt, forgalmi értéke: 9.690.000 Ft

A pályázati kiírás melléklete a tárgyi ingatlan alaprajza.

 1. Eladási ár legkisebb összege: 10.260.000 Ft
 1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó által megajánlott vételár összegét
 • a vételár megfizetésének módját és időpontját

(a Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a helyiség vevője a vételárat egy összegben vagy legfeljebb 1 év alatt részletekben fizetheti ki)

 • a pályázó vagy a képviseletére jogosult személy nevét, a pályázó címét, a pályázó vagy képviseletére jogosultjának elektronikus és egyéb elérhetőségét;
 • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatát.
 • a pályázatban megadott adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását.
 • nyilatkoznia kell arról, hozzájárul-e, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje.
 1. A pályázat benyújtása, beadási határideje:

A pályázati ajánlatot az alábbi címre kell benyújtani:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., I. em. 35. sz. iroda

A pályázat postai úton vagy személyesen is benyújtható az alábbiak szerint: 

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai feladás esetén a pályázatnak az alább meghatározott időpontra be kell érkeznie.
 • Az ajánlat személyesen is beadható, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal postaládájába bedobva (a postaláda a hátsó bejáratnál található).

Jelen pályázat végső beadási határideje: 2021. május 18. (kedd) 10.00 óra

 1. A pályázati bírólóbizottság ülésének helye, ideje:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., I. em. kisterem 2021. május 18. (kedd) 10.05 óra

Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a tárgyi ingatlant a bírálóbizottság javaslatára e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet értékesíteni.

A pályázatra és az eladásra egyebekben a Rendelet szabályai az irányadók.

Szükség esetén, előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk a tárgyi ingatlan megtekintésére a pályázati kiírás időtartama alatt. Időpont egyeztetés lehetséges a 85/501-050-as telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Jelen pályázati felhívás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.marcali.hu oldalon kerül közzétételre.

 

A pályázati felhívással összefüggésben kérdéseket kizárólag elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre tehetnek fel!

 

Kelt, Marcali, 2021. április 30.

Dr. Sütő László sk.

polgármester

 


 alaprajz (pdf)


Nyomtatás