PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Marcali 11/33/A/2 hrsz. alatti ingatlan eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 19/2003. (X.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzatának Alpolgármestere pályázatot ír ki az elidegenítésre történő kijelölését követően Marcali Város Önkormányzata tulajdonát képező Marcali, Rákóczi u. 13/A szám alatti, 11/33/A/2 hrsz-ú egyéb helyiség megnevezésű ingatlan eladására az alábbiak szerint:

hirdetmény (pdf)


Nyomtatás