LAKOSSÁGI FELHÍVÁS VEGYSZERES GYOMIRTÁS MELLŐZÉSÉRE

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról, valamint a zöldterületek és a zöld felületek védelméről szóló 35/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendelete szerint tilos a gyeptakaróval részben, vagy egészben borított árkok gyep-felületének gyomirtóval történő kezelése. Tilos a közterület – ideértve az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjedő közterületet is - gyomirtóval történő kezelése.

A város utcáit járva egyre több helyen tapasztalható, hogy az ingatlan tulajdonosok/használók a fűnyírás, kaszálás helyett gyomirtóval kezelik a zöldfelületeket.

Amellett, hogy elszomorító látványt nyújt, a gyomirtószer talajba kerülve közvetetten veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, például ivóvízen, élelmiszeren vagy takarmányon keresztül. Káros hatást gyakorolhat a felszín alatti vizekre, a talaj élővilágára, veszélyeztetve ezzel a természeti egyensúlyt, az árokpartok esetén pedig talajerózió lép fel, hiszen a gyomirtószer a talajtakaró növényzetet megsemmisíti.

Felhívom a figyelmüket, hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2/2020.(I.24.) önkormányzati rendelete alapján, aki a fenti rendelet szerinti előírásokat megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, mely természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Fentiek alapján kérem a lakosságot, hogy a zöldterületek védelme érdekében a jövőben tartózkodjanak a gyomirtószerek közterületen való használatától és lehetőség szerint a mechanikus gyérítést (kaszálást, fűnyírást, kapálást) részesítsék előnyben.

Óvjuk környezetünket!

Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző


Nyomtatás