KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

A Saubermacher- Marcali Kft. Marcali- Cserhátpuszta 097/7 hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálás) tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárása: 

közlemény (pdf)

közhírré tétel (pdf)


Nyomtatás