HIRDETMÉNY - 2024.05.16.

Tájékoztatjuk a Marcali város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket, valamint Marcaliban ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Marcali területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket (a továbbiakban: érintettek), hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett Marcali településrendezési eszközök 10. számú módosításának véleményezési dokumentációja elkészült.

A módosításról a képviselő-testület a 132/2023. (VIII.24.) számú és a 8/2024. (I.25.) számú képviselő-testületi határozatokkal döntött.

 

A módosítással érintett területek:

  1. A Gizella utca nyomvonalának kiszabályozása a meglévő út nyomvonalának megfelelően és a mellette lévő területek rendezése, mely során a kialakult állapot szerinti útnak és csapadékvízelvezetésnek megfelelő területfelhasználás, építési övezet és övezet kerül szabályozásra. A tervezési területen belül a változással érintett terület a 2614/5, 2020/3, 2611/6 és 2614/1 hrsz-ú telkek.
  1. A Nagypincei utca északi oldalán lévő Ktt2 jelű különleges terület – turisztikai terület építési övezetbe sorolt telkek átsorolása településközpont terület építési övezetbe. A tervezési területen belül a változással érintett terület a 2544/2, 5359/2, 5359/3, 5359/4, 5359/5, 5359/7, 5359/8, 5359/10, 5359/11, 5359/12, 5359/13, 5359/14 és az 5354/6 hrsz-ú telkek.
  1. A Mesztegnyő és Marcali között tervezett kerékpárút Széchenyi utca és Dózsa György utca közötti nyomvonalának, illetve a Kátyú árkon történő átvezetésének korrekciója. A tervezési területen belül a változással érintett terület az 597 és az 581/1 hrsz-ú telkek.

A módosítás véleményezési tervdokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető.

A nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás során a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 30/2022. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja alapján a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak figyelembevételével a tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható, ezért Marcali Város Önkormányzata személyes megjelenést igénylő  lakossági fórumot nem hirdet meg.

A Marcali Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítás partnerségi tervdokumentációja a megnevezésre kattintva megtekinthető.

A Marcali Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosításának partnerségi dokumentációjával kapcsolatos véleményeket és észrevételeket e-mailen Horváth Rita Marcali Város Főépítészéhez címezve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2024. május 26.

Marcali, 2024. május 16.

                                                                                    

                                                                                                                                   Dr. Sütő László s.k.

                                                                                                                                      polgármester


Nyomtatás