Pályázati felhívás - Rendészeti vezető

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal rendészet vezető – közterület-felügyelő

munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

 

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet I/30. Közterület-felügyelői feladatkör, rendészet vezetői feladatok

 

Ellátandó feladatok, munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A városi rendészet munkájának koordinálása, irányítása. A közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának védelme, jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása. Az önkormányzati vagyon védelme, a közterületen engedélyhez kötött tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése, továbbá közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében. A térfigyelő kamerás rendszer kezelése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIXI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző nyújt, a 85/501-001 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre. A nyertes pályázónak - alkalmazását megelőzően - a munkakör betöltéséhez szükséges egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marcali.hu honlapon szerezhet.

Nyomtatás