Tájékoztató az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéről

Tisztelt Szülők! 2018. szeptember 1-től az óvodások, tanulók térítési díjainak befizetésére az alábbiak szerint van lehetőség:

 

szeptember 17.- szeptember 21.

október 15.- október 19.

november 12.- november 16.

december 17.- december 21.

a pénztár nyitva tartási ideje:

 

Hétfő:             8.00- 16.00

Kedd:             8.00- 16.00

Szerda:          8.00- 16.00

Csütörtök:     8.00- 17.00

Péntek:          8.00- 16.00

Személyes befizetés esetén csak készpénzzel lehet fizetni (bankkártyával, étkezési utalvánnyal, SZÉP kártyával egyelőre nincs lehetőség a kötelezettség teljesítésére)

 

A térítési díjak összegét Marcali Város Önkormányzat Képviselő- testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000 (XII.15.) számú rendelete szabályozza (https://marcali.hu/images/rendeletek/2018/04/32-2000-20180401.pdf).

 

Nettó napi térítési díjak 2018. január 1-től:

Szolgáltatást igénybe vevő

 

 

 

 

 

Tízórai

(Ft)

Ebéd

(Ft)

Uzsonna

(Ft)

Napi összes

(Ft)

Bölcsőde

84

178

84

346

Óvoda

74

216

74

364

Általános Iskola

78

252

78

408

Középiskola

-

262

-

-

 

A fizetendő térítési díj összege óvodás gyermekenként/ iskolai tanulónként a www.marcali.hu oldalon, vagy a Gyermekélelmezési Központban személyesen megtekinthetők.

 

A gyermekek/ tanulók díj kedvezményre jogosultak az alábbi táblázat alapján a szükséges igazolások benyújtását követően:

kedvezmény mértéke

bölcsőde

óvoda

általános iskola 1-8 évfolyam

középiskola

100 %-os díjkedvezmény

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

gyermeket nevelésbe vették

a gyermeket nevelésbe vették

a gyermeket nevelésbe vették

a gyermeket nevelésbe vették

gyermek utógondozói ellátásban részesül

gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, ahol tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, ahol tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

   

gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

   

a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 119.301 Ft-ot

a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 119.301 Ft-ot

   

50 %-os díjkedvezmény

   

gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

   

gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos

gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos

     

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

 

Kérjük a térítési díj kedvezményre jogosultak, a kedvezmény igénybevételéről szóló nyilatkozatot a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 1.- 2. számú irodájában legyenek szívesek leadni!

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18.§ (7) b) pontja értelmében a térítési díj kedvezményt az intézmény- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak kivételével- a nyilatkozat és igazolások beérkezése napjától tudja megállapítani.

 

Felhívjuk a szolgáltatást igénybe vevők figyelmét, hogy a térítési díj nem fizetése esetén a gyermekek/tanulók az étkeztetés szolgáltatásából kizárhatók!