Hirdetmények

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 170/2017. (XI.6.) számú képviselőtestületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Marcali Város Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlant eladásra meghirdeti:

 

Elhelyezkedés: Marcali, 2640/14 hrsz. ingatlan

Elnevezése: legelő, fásított terület, és kivett út

Terület (nettó): 11 ha 4530 m2

Irányár1.500,- Ft/m2 + ÁFA

Az ingatlan Marcali keleti iparterületen található, a Kossuth utca felől megközelíthető. A helyi önkormányzat hatályos rendezési tervében „Egyéb Ipari terület” (Gip3) övezetbe sorolta.

Beépítési mód: szabadonálló

Max. építménymagasság: 12,0 m

Max. beépíthetőség: 30%

Telekalakítás: min. 5000 m2

Megközelíthetőség: makadám burkolat

Talaj: kötött

Beépítettség: beépítetlen

Közművek: nincs kiépítve

Csapadékvíz-elvezetés: meglévő árok

Létesíthető építmények: ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, energia szolgáltatás, és a településgazdálkodás építményei.

 

Feltételek:
A pályázatra meghirdetett területet keresztezi a rendezési terv szerint közútként kiszabályozott út melyet a telekalakítás során figyelembe kell venni. A területen átmenő csapadékvíz elvezető árkokat meg kell tartani, vagy új vízelvezető árok rendszert kell kialakítani. Eladó gondoskodik a művelési ág alóli kivonásról.

A pályázat benyújtásának helye:  Marcali Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. emelet 36. számú iroda

A pályázatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott pályázatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani. A ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

  1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
  2. az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
  3. a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
  4. a fizetés módjára és időpontjára,
  5. az ajánlati kötöttségre,
  6. ingatlan esetén a megtekintett állapot ismeretében történő ajánlattételre,
  7. egyéb a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra vonatkozóan, valamint
  8. nyilatkoznia kell arról, hozzájárul-e, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje.

Az ingatlanra pályázhatnak jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

 

Vételi ajánlat megjelölésével a pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 22. (szerda) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.

 

A pályázati ajánlatokat a Marcali Városi Önkormányzat Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával -  Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete értékeli és dönt a beérkezett pályázatokról.

A pályázati ajánlatok közül - Marcali város érdekeit szem előtt tartva - összességében a legkedvezőbb feltételeket kínáló, gazdasági számításokkal hitelt érdemlően megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.

A pályázat eredményéről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat pályázó az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a képviselőtestület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt a pályázat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes szabályait a Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) számú rendelete 1. melléklete tartalmazza.

 

További felvilágosítás a Marcali Város Önkormányzat alpolgármesterénél személyesen, előzetes időpont-egyeztetés után kérhető (tel:85/501-046). Az ingatlan megtekinthető a pályázat megjelenésétől számított 10 napon belül, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban.

 

Dr. Sütő László sk.

polgármester

 

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.