Településrészi munkacsoportok

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013 (XI.29.) számú rendeletének 68.§ (1) alapján „A képviselőtestület munkacsoportot alakít az önkormányzati ciklus idejére, a gombai, a bizei, a boronkai, a horvátkúti és a gyótai városrészekben” A munkacsoport feladata az adott településrész vonatkozásában fejlesztési feladatok, kulturális, ifjúsági és sport célú rendezvények megvalósításának előkészítése, megvalósítása.


A településrészi munkacsoportok jelölőgyűlései a 2015. évi lakossági fórumok keretein belül kerültek megtartásra, amelynek során a településrészek lakossága javaslatot tehetett a munkacsoportok tagjainak személyére. A jelölőgyűlésen jelöltté az válhatott, aki a jelölést elfogadta, és akit a jelenlévők több mint fele támogatott. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozattal a javaslatok alapján a településrészi munkacsoportokat az alábbiak szerint alakította meg:


Gombai településrészi munkacsoport (7 fő)

Varga Zoltán, képviselő

Gaálné Tóth Rita

Gyöngyösiné Horváth Mónika

Juhász Antal

Takács László

Kesztyűs Attila

Dr. Frányó Zoltán


Bizei településrészi munkacsoport (6 fő)

Fekete Lajos, képviselő

Mihály Sándor

Endrődi Miklós

Károly Szilvia

Károly János

Szabó Gyula Tiborné


Horvátkúti településrészi munkacsoport (7 fő)

Dr. Mészáros Géza József, képviselő

Tilkné Szabó Judit

Bogdán Sándor

Bájhóber Zsolt

Huszti János Ernőné

Farkas Róbert György

Lőczi Jánosné


Gyótai településrészi munkacsoport (5 fő)

Kissné Molnár Ágnes, képviselő

Békefi Tiborné

Becze Nikolett

Molnár Gáborné

Siszler Emese


Boronkai településrészi munkacsoport (6 fő)

Mozsárné Kutor Veronika

Fehér Józsefné

Pápai Éva

Bódis Istvánné

Kerék Tibor

Papp István


A településrészi munkacsoportokat a képviselők elérhetőségeik valamelyikén érhetik el.


Nyomtatás