PÁLYÁZATI FELHÍVÁS városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére. Feladat: mélyépítéssel, közműépítéssel, közlekedés igazgatással és közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

 

Pályázati feltételek:

A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény alapján történik.

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

 A KSZK honlapon történő közzétételtől (2019.06.16.) számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, egyben fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan időre szóló közszolgálai jogviszony jön létre.

 

A pályázatoknak tartalmazni kell:

A pályázatokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez kell benyújtani. (8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395/73/2019., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Címzetes Főjegyzőtől lehet kérni a 85/501-001-es telefonon.

 

Bödőné dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző

Nyomtatás