Pályázati felhívás - segédfelügyelő, fizikai munkakör betöltésére

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája pályázatot hirdet a Városi Rendészet segédfelügyelői, fizikai munkakörének betöltésére. A munkaviszony időtartama:Határozatlan idejű munkajogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helyeSomogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

 

Ellátandó feladatok:

A városi rendészet segédfelügyelői és egyéb fizikai munkavégzéshez kapcsolódó feladatainak ellátása

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- járőr szolgálat teljesítése;

- az önkormányzati vagyon és a közterületek jogszerű használatának védelme,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai vagy gimnáziumi érettségi
 • Tanulmányi szerződés kötése közterület-felügyelői végzettség megszerzésére munkáltatói beiskolázással

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közterület-felügyelői vizsga,
 • személy és vagyonőri szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz (erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző nyújt, a 85/501-001 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 9/2016. valamint a munkakör megnevezését: segédfelügyelői és egyéb fizikai feladatok
 • Személyesen: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tartunk. Az állás elbírálását követően - próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű munkajogviszony jön létre. A nyertes pályázó vállalni köteles a közterület-felügyelői szakképesítést megszerzését.

A nyertes pályázónak - alkalmazását megelőzően - egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje

www.marcali.hu – 2016. szeptember 1.

www.marcaliportal.hu – 2016. szeptember 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marcali.hu honlapon szerezhet. 


Nyomtatás