PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói álláshely

Marcali Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint

 

A vezetői beosztás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Park u 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást.

 

Bérezés: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Álláshely elfoglalásának ideje:

2017. január 1. (a megbízás 5 évre szól: 2021. december 31-ig)

 

Pályázati feltételek:

 

Előny:

könyvtár-informatikai végzettség, államilag elismert, komplex „C” típusú középfokú nyelvvizsga az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén, PhD fokozatszerzési eljárásban való részvétel

 

A pályázat benyújtási határideje:

Az NKI (Közigállás) internetes honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) Bővebb felvilágosítás Németh Ildikó közművelődési referenstől kérhető a 85/501-062-es telefonszámon.

Nyomtatás