Ingatlan hirdetmény - 2020.01.27.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának 4/2020. (I.15.) számú Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata

ELADÁSRA MEGHIRDETI

  • A Marcali 4410 hrsz. alatti, zártkerti erdő, kert, szőlő megnevezésű, 1963 m2 területű, (bérleti joggal terhelt)
  • A Marcali 4411 hrsz. alatti, zártkerti erdő, kert, szőlő és gazdasági épület megnevezésű, 1811 m2 területű, (bérleti joggal terhelt)
  • A Marcali 4412 hrsz. alatti, zártkerti rét, szántó megnevezésű, 2207 m2 területű, (bérleti joggal terhelt)

1/1 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat (a továbbiakban: tárgyi ingatlanok)

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

Marcali Város Önkormányzatának

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. - 1. em. 36. számú iroda

 

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

A tárgyi ingatlanokra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

 

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

  1. február 7. (péntek) 1000

 

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlanokkal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a +36 85/501-043-as számon kérhető.


Marcali, 2020. január 27.

Dr. Sütő László sk.

polgármester


Nyomtatás